Vzhledem K tomu, že v následujících sezónách chceme zkvalitnit jak organizaci závodů, závodní dráhu i její zázemí, tak aby byli spokojeni nejen závodníci, ale i diváci, je zapotřebí pomoci všech členů klubu.

Stručná pravidla:

1. Před zahájením provozu svého vysílače se návštěvník nahlásí u již přítomných modelářů a seznámí se s letovým či auto provozem. Účastníci modelářského provozu jsou povinni se pravdivě informovat o kmitočtech svých vysílačů a přesvědčit se, že jeho frekvence již není používána jiným modelářem. Za možně škody plně zodpovídá modelář, který tuto povinnost porušil.

Za provoz modelu a možné škody vzniklé touto činností, jak na majetku, tak na zdraví plně odpovídá pilot. Za osoby mladší 15-ti let zodpovídá jeho zákonný zástupce. Vřele doporučujeme pilotům mít sjednané pojištění pro tyto případy.


2. Na dráze je zakázáno jezdit s jinými dopravními prostředky (kolo apod.), vyjma techniky určené pro údržbu plochy

3. Úmyslně ničit dráhu a zázemí klubu.

4. V areálu klubu je zakázáno, vše co je s dobrými mravy.

5. V případě hrubého a zejména opakovaného porušení řádu může být jakákoliv osoba vykázána z prostoru modelářského prostoru a členství bude zrušeno bez náhrad vedením klubu.

Členství:

1. Každý člen je povinen se řídit stanovami klubu.

2. Členství v klubu je čistě dobrovolné a veškeré finanční prostředky jsou použity výhradně jen pro potřeby klubu.

3. Členství v klubu je platné pouze po podání přihlášky, zaplacení členského příspěvku a schválením výkonnou radou klubu.

4. Příspěvek činí dospělí 1000 Kč na 1 kalendářní rok, mládež od 15 let 500 Kč na 1 kalendářní rok, mládež do 15 let zdarma. Záloha na neodpracované hodiny 50Kč x hod, po odpravování určených hodin dle věku se záloha vrací.

5. Poplatky jsou splatné v hotovosti po podání přihlášky a schválením výkonnou radou klubu.

6. V případě ukončení členství během roku se poplatek nevrací.

Brigáda:

Každý člen musí odpracovat určitý počet hodin na údržbu tratě a areálu. Dospělý 40 hodin, mládež od 15 let 20 hodin, mládež do 15 let – bez povinnosti.

Výhody členství:

Využívání areálu dráhy v rámci člena klubu.
Startovné na závodech pořádaných našim klubem za podmínek určených pro členy klubu.
Nižší finanční náklady na celoroční možnost využívání tratě a zázemí klubu.

březen 2021
Ne Po Út St Čt So
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Naše videa na YouTube

youtube